FILMSKI VLAK

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture. Sofinanciran je s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.
FILMSKI VLAK
Filmsk vlak potuje po celotni Sloveniji od leta 2016 in bo potoval vsaj do leta 2021. Projekt vključuje več kot trideset strokovnih delavcev, sedem kulturnih ustanov in 28 vzgojno izobraževalnih zavodov.
FILMSKI VLAK
Gre za nacionalni projekt, ki ga podpira in financira Ministrstvo za kulturo. Glavna cilja projekta sta sistematično spoznati mlade filmarje s celotnim procesom nastajanja filma ter strokovno usposobiti mentorje in profesorje za uporabo inovativnih učnih modelov s kreativno rabo informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Center za mladinsko kulturo Kočevje

Smo lokalna organizacija za lokalno skupnost, ki se ukvarja s promocijo kulture. Delujemo na več nivojih in izvajamo različne projekte ter dejavnosti. Osredotočeni smo na oblikovanje pogojev, ki spodbujajo razcvet ustvarjanja na področjih filma, videa, glasbe in plesa.
-
.
Center za mladinsko kulturo Kočevje

Na mladih svet stoji

Naš cilj je mobilnost in mednarodno povezovanje ter informiranost mladih, ki bodo pri nas našli avtonomni mladinski prostor.

Center za mladinsko kulturo Kočevje

Izobraževanje mladih na področju kulture

Mladim zagotavljamo asociativne načine druženja, spodbujamo njihovo participacijo ter prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje.
ahm ahm.

Multimedijski center - TvKocevje.si

Na naši spletni televiziji si lahko ogledate novice lokalnega, regionalnega in nacionalnega pomena. Če ste zamudili kakšno zgodbo, vest, zanimivost ali preslišali obvestilo, ste od obveščenosti oddaljeni le ek klik.
Multimedijski center - TvKocevje.si

Tedenski pregledi dogajanja na Kočevskem

Ker z našimi novicami pomagamo kreirati pozitivnejše in ustvarjalnejše okolje, v katerem bo prijetno živeti in delati, nimamo črne kronike.

Multimedijski center - TvKocevje.si

Multimedijsko središče Kočevske

Ena ni nobena.
Lokalna televizija zasleduje in spremlja unikatne zgodbe Kočevske in njenih posameznikov ter primere dobre prakse.

Festivali

S festivali poživljamo mesto in spodbujamo prebivalce h kulturnemu dialogu. V spomladanskem času sta na vrsti Teden Vezenine ter filmski in video natečaj za mlade KoRaketa. Poletje pozdravimo s Festivalom urbane kulture, priprave na zimo pa s Kočevsko filmsko jesenjo.
Festivali
S poletnimi koncerti po mestnih in vaških točkah prinašamo kulturo ljudem na dom.
Festivali
S Festivalom urbane kulture smo v Kočevje prinesli ustvarjalni duh ustvarjalcev z vsega sveta.

FHM Akademija za nove medije

Smo zagnana, strokovno podkovana ekipa, ki obsežno znanje o medijski produkciji skozi učenje predaja mladim. Spoznamo se na 3D vizualizacije, promocijske videe, videospote, reklame in dokumentarce. Naš film Kolpa Kupa Koupa je na domačih in mednarodnih festivalih prejel štiri nagrade.
FHM Akademija za nove medije

Izobraževanje mladih na področju kulture

Osnovna dejavnost Akademije je vzgoja mladih v medijski produkciji.

FHM Akademija za nove medije

Izobraževanje mladih na področju multimedije

Imamo znanje, pri svoji dejavnosti pa uporabljamo najsodobnejšo opremo.
.

Kreativno središče Vezenina

Ustvarjalni prostor, ki smo ga skupaj s somišljeniki ustanovili leta 2013. Koncerti, seminarji, simpoziji, razstave in delavnice. Podporno okolje za MMC, likovno galerijo, Coworking center, Tehnološki park in permekulturni vrt.
Kreativno središče Vezenina

Kulturno družabni dogodki za vse

V intimnem okolju Vezenine se vam bo zdelo, kot da ste doma. Le da boste lahko tu v prijetni družbi poklepetali s somišljeniki ali pokomentirali dogajanje.

Kreativno središče Vezenina

Vezenina tke vezi med ljudmi

Ustvarjalni prostor smo na eni strani povezali s sodobno tehnologijo, na drugi pa z naravo.

Založnistvo

Izdaja knjižnih del, glasbenih albumov, digitalnih medijev (cd, dvd) , koncertov in dogodkov. Grafični prelom, izdaja in oblikovanje publikacij. Izdelava informacijskih tabel.
Založnistvo
Založnistvo
Oblikovanje letakov, plakatov,cd & dvd ovitkov, zahval, logotipov, majic, skodelic

PODPRIMO LOKALNO - TRŽIMO LOKALNO

V okviru projekta je Zavod Kočevsko vzpostavil destinacijsko kolektivno blagovno znamko O, Kočevsko! O, kako dobro. O, Kočevsko je znamka, ki s svojo (p)osebnostjo obiskovalcem na široko odpira okno v svet doživetij znotraj naše pokrajine. Prijazni in zagnani domačini so polni vrlin, receptov, starih izročil in idej, ki jih pridno pretvarjajo v prvovrstna izkustva. Kočevska družina gostincev, rokodelcev, kmetovalcev je tako kot naš skrivnostni gozd – divja, a prijazna. Pri razvoju koncepta kolektivne blagovne znamke O, Kočevsko! smo se osredotočili na številna pristna izkustva, ki jih obiskovalec lahko doživi na Kočevskem in izhajali iz obstoječega logotipa Kočevsko in zadnje črke o, ki ima lahko dvojni pomen: kot oznaka edinstvene in raznolike pokrajine Kočevske destinacije, bogate s številnimi naravnimi viri, ki jih v izobilju ustvarja divja, a prijazna narava. Pri tem se ljubezen in spoštovanje do narave in njenih virov od človeka prenese na izdelke, ki s svojo avtentičnostjo, trajnostjo in kakovostjo ponazarjajo destinacijo Kočevsko. »O« pa je tudi čustven prizvok, ki ga ljudje izrazijo ob doživljanju posamičnih doživetij znotraj Kočevskega in predstavlja različne vzklike navdušenja, presenečenja, užitka: O, kako dobro!; O, kako diši!. S kolektivno blagovno znamko je destinacija Kočevsko pridobila skupno znamko, ki bo za vsakega certificiranega ponudnika in gosta ali kupca pomenila garancijo kakovosti. S tem se bo izboljšala tudi prepoznavnost posameznih ponudnikov znotraj destinacije, ki s svojo kvalitetno ponudbo izstopajo. V okviru projekta se bodo izvajala kulinarična tekmovanja na tržnici Kočevje. Partnerji v projektu: Občina Kočevje, Zavod Kočevsko, Zadruga Zakladi Kočevske, Center za mladinsko kulturo. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podatki o financiranju Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina sofinanciranja celotnega projekta: 69.988,66 EUR. Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si/

PROSTOR ZA MLADE – KRAJ MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA (SKATE PARK)

V okviru projekta Vsi v mesto je bilo narejenih več raziskav o načinu življenja v mestu in potrebah prebivalcev. Ena od ugotovitev je, da se mladi najraje zbirajo na prostem; pod tržnico, pred srednjo šolo, na skate parku, kjer izvajajo tudi športne aktivnosti, npr. rolanje, skejtanje, ipd.. Omenjeni prostori so za takšne aktivnosti neprimerni; tudi obstoječi skate park, saj je premajhen, elementi so za začetnike pretežki, zraven pa se nahaja parkirišče. Zato je Občina Kočevje s partnerji v projektu pristopila k ureditvi novega skate parka v centru mesta na degradirani zelenici v bližini šol in športnih igrišč. S tem bomo omogočili treniranje in rekreiranje različnim generacijam, hkrati pa je park zasnovan kot večnamenski prostor za manjše prireditve. Ob njem bo tudi enostavna nadstrešnica s sedeži, kot prostor za druženje starejše in mlajše populacije. V okviru projekta se bo izvedlo več različnih delavnic na osnovi medgeneracijskega sodelovanja (poslikava skate parka, delavnice skejtanja in rolanja, delavnice video produkcije, čistilne akcije ... ). Eden od ciljev projekta pa je uvedba mladinskega uličnega dela in sicer v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje in prostovoljci, ki se bodo usposobili za delo z mladimi zunaj v mestu, na ulici; na ta način bodo skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo iskali tudi rešitve za oblikovanje skupnega prostora. Projekt se izvaja od avgusta 2022 do avgusta 2023. Začetek del na skate parku: oktober 2022 Zaključek gradbenih del: 30. 11. 2022 Parterji projekta: Ljudska univerza Kočevje, Center za mladinsko kulturo Kočevje, POYEK Tomaž Poje s.p. Operacija je bila potrjena s strani UO LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na 9. javnem pozivu LAS. Podatki o financiranju Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si/

SVET PONOVNE UPORABE

S preureditvijo poslovnega prostora se bo zagotovil prostor za delovanje centra ponovne uporabe Podstrešn’ca in oživelo mestno jedro, z nakupom in postavitvijo šotora v Zbirnem centru Mozelj pa zagotovilo prostor za hranjenje odvrženih, a še uporabnih predmetov, ki se jih bo preko spletne aplikacije preuredilo in prodalo. Z izvajanjem različnih delavnic se bo udeležence ozaveščalo o pomenu zmanjševanja in ločevanja odpadkov ter jim pokazalo možnost za ponovno uporabo različnega odpadnega materiala, ki se ga lahko uporabi doma, ali pa tovrstno znanje nudi možnost dodatnega zaslužka ali zaposlitve. Z organizacijo prireditev bo omogočeno mreženje različnih ciljnih skupin, ponudnikov starin oz. materiala za ponovno uporabo, umetnikov, kreativcev, restavratorjev ter popestrilo dogajanje v lokalnem okolju, hkrati pa mrežilo tudi različne zavode in društva. Z aktivnim sodelovanjem in zavezo za skupno delo med Občino, Podstrešn’co, Komunalo Kočevje in »Društvom kreativcev« in Zadrugo Festival lesa se bo razvilo partnerstvo med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem za ustvarjanje zaposlitvene možnosti. Z razvojem nove spletne aplikacije za zbiranje, obnavljanje in prodajo predelanih ali restavriranih izdelkov iz odpadnega materiala se bo ustvarilo inovativno aplikacijo, ki bo omogočala nov marketinški pristop, ki bo vključeval odgovornost do varovanja okolja, t.i. družbeni marketinški koncept, po katerem se bo določilo potrebe, želje in interese ciljnih trgov, ki jih bo bolj uspešno in kakovostno zadovoljil kot konkurenti, hkrati pa ohranil dobrobit potrošnika in družbe. Z novim pristopom se bo prispevalo k ohranjanju okolja, in sicer: 1. že sama dejavnost Podstrešn’ce prispeva k zmanjševanju količine odpadkov 2. z aktivnostmi (delavnice, izobraževanja, predavanja) se bo ozaveščalo o pomenu zmanjševanja in ločevanja odpadkov ter o možnostih njihove ponovne uporabe 3. z novim marketinškim pristopom se bo pokazalo, da je naravno okolje enakopraven soudeleženec v menjavi (trženju), ne pa zgolj sredstvo za doseganje ciljev. Celotna vrednost projekta znaša 91.673,97 EUR, od tega bo s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinanciran v višini 74.169,65 EUR. Kontakt: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, T:+386(0)1 8938 226, www.kocevje.si, E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 1570619261360_Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja logo.jpg Povezave: Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/
SVET PONOVNE UPORABE

VSTOP KONSTRUKTE NA TRG

Projekt »VSTOP KONSTRUKTE NA TRG« bo omogočil izvedbo vstopa na trg igrače Konstrukta. S sredstvi projekta bo izdelano orodje za izdelavo plastičnih veznikov, ki so osnovni konstrukcijski element nujen za delovanje igrače. Zagotovljeno je tudi novo delovno mesto mesto prodaje in marketinga igrače, ki naj bi po izteku projekta stekla kot trajna zaposlitev. Cilj projekta je uvesti igračo Konstrukta na trg Slovenije in širše preko direktne prodaje in spletne prodaje ter marketinga. Trenutni rezultat operacije je pridobljeno orodje za brizganje veznikov in posneta 2 promocijska filma. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
VSTOP KONSTRUKTE NA TRG
VSTOP KONSTRUKTE NA TRG

IZbranI PARTNERJI

Vsak projekt je unikaten, tako kot Vi

Filantropija
eu
jskd
ministerstvo
las
lider
podezelje
leadar